Külastustingimused

[bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSpaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” skin=”inherit” full_screen=”no” vertical_align=”inherit” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_overlay=”” back_video=”” video_settings=”” back_video_mp4=”” back_video_ogg=”” back_video_webm=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_header superheadline=”” headline=”KÜLASTUSTINGIMUSED” headline_size=”large” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_text]

 1. MABRIK OÜ külastustingimused on kohustuslikuks täitmiseks kõikidele stuudio külastajatele. Kinnitatud broneeringuid või üritusi, mis toimuvad MABRIK OÜ teenindusruumides, loetakse kinnitusena kodukorraga tutvumisest ja kohustusest tingimuste täitmises. Meie jaoks on oluline kõikide külastajate rahulolu.
 2. Üleriided ja välisjalatsid tuleb jätta selleks ette nähtud garderoobi alasse. Võimalusel varustatakse külastajaid vahetusjalatsitega, kuid soovi korral võib klient kasutada isiklikke vahetusjalatseid. MABRIK OÜ ei vastuta külastajate isiklike asjade eest.
 3. Stuudio teenindusruumides kasutusel olevat ja eksponeeritavat meelelahutustehnikat või muid esemeid võib kasutada ainult selleks ette nähtud otstarbel. Tehnika ja mängude iseseisval kasutamisel palume vara suhtes käituda heaperemehelikult ning tagastada kõik asjad kasutuskorra lõppedes selleks ette nähtud kohale. See ei laiene virtuaalreaalsusega seotud tehnika kasutamisele, mis on lubatud ainult teenindaja juuresolekul või juhendamisel.
 4. Alaealiste laste osalusega broneeringute või ürituste juures peab kohapeal viibima vähemalt üks lapsevanem või eestkostja.
 5. Kõikide külastajate ohutuse huvides on keelatud jooksmine või rüselev käitumine tehnikaga varustatud ning juhtmestatud alades.
 6. Söögi ja joogiga on lubatud viibida ainult selleks ette nähtud kohtades, mille osas teavitavad MABRIK OÜ teenindajad klienti enne teenindusaja algust. Säraküünalde või muu taolise pürotehnika, lisaks ka alkoholi tarbimine on lubatud ainult kokkuleppel.
 7. Külastaja peab viivitamatult informeerima MABRIK OÜ klienditeenindajat õnnetusjuhtumi, halva enesetunde, tehnika kahjustumise, tehniliste tõrgete ja muu sellise korral. Kohapeal osutatakse vajadusel esmaabi.
 8. Stuudios ei ole lubatud viibida tuntavas alkoholi- ja/või narkojoobes.
 9. Hästi käituvad lemmikloomad on teretulnud. Lemmikloomade ohutuse ja käitumise eest vastutab looma omanik igal ajahetkel.
 10. Palume asetada prügi selleks ettenähtud kohta. Koristamisele ei kohandata lisatasu väljaspool kokku lepitud hinda, välja arvatud juhul, kui teenindusruumide seisukord peaks ületama mõistlikkuse piire ürituse lõppedes. Kogu ürituse käigus tekkinud prügi tuleb asetada selleks ette nähtud kohtadesse (prügikastidesse).
 11. Iseseisvalt akende või uste avamine või sulgemine, seal hulgas tuletõrjevahendite ja –väljapääsuteede blokeerimine, lisaks ka mööbli või muu inventari ümberpaigutamine ilma loata on rangelt keelatud. MABRIK OÜ-le kuuluva vara kahjustamisel, lõhkumisel või hävitamisel on õigus nõuda kahju hüvitamist kahju ulatuses vastavalt kehtivale hinnakirjale.
 12. Palume suhtuda mõistvalt ja viisakalt kõikidesse stuudio külastajatesse ja teenindavasse personali, austades üldinimlikke käitumis-, moraali- ja eetikanorme. MABRIK OÜ reserveerib endale õiguse keelduda teenindusest, kui külastaja rikub eespool loetletud tingimusi. Korduva korralekutsumise korral eemaldatakse külastaja teenindusruumidest.
 13. Kõik broneeringud ja üritused toimuvad selleks ette nähtud ajal. Kokku lepitud ajalise kestvuse ületamisel võib kohalduda lisatasu.
 14. Küsimuste või probleemide korral palume pöörduda MABRIK OÜ klienditeeninduse poole.
 15. Stuudios on videovalve!

[/bt_text][bt_hr top_spaced=”topMediumSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][/bt_section]